บริษัท ท็อป ฟิด มิลล์ จำกัด
32 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 0-2194-5678-96 แฟกซ์ 0-2194-5697